SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM DALŠÍCH MATERIÁLŮ RECRUITMENT ACADEMY

souhlasím, aby Recruitment Academy jako správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení, název společnosti, datum narození nebo bydliště a e-mail. Účelem je zasílání navazujících materiálů k akci, které jsem se účastnil, tedy další doplňující vzdělávací materiály nebo nabídky dalších pořádaných akcí. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Beru na vědomí, že podle GDPR mám právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny v sídle správce standardními postupy a technologiemi. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

SVOLENÍ S POŘÍZENÍM FOTOGRAFIÍ

Uděluji svolení k pořízení fotografií Recruitment Academy v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, za účelem propagace Recruitment Academy na webu Recruitment Academy, sociálních sítích a dalších internetových stránkách relevantních pro propagaci Recruitment Academy a jejich služeb.

PLATNOST SVOLENÍ A SOUHLASU

Svolení je uděleno na dobu neurčitou. Souhlas je udělen na dobu 7 let.

MOŽNOST ODVOLÁNÍ SVOLENÍ A SOUHLASU

Poskytnutí svolení i souhlasu je zcela dobrovolné a je možné je odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze svolení nebo souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání též nemá vliv na zpracování na základě jiného právního základu, než je svolení nebo souhlas (tj. zejména plnění právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Svolení či souhlas lze odvolat vyplněním příslušného formuláře v sídle Zaměstnavatele na adrese Václavské nám 1, Praha 1, 4. patro. Souhlas lze rovněž odvolat kliknutím na příslušný link v e-mailu, který od Recruitment Academy obdržíte e-mailem.