Sleva 50 % na kurzy i certifikace jen do 31.8.

Přijďte s kolegou, který zaplatí jen polovinu ceny. Tato nabídka platí pro certifikace i naše otevřené kurzy (kromě kurzů s Janem Mühlfeitem).

Neuro Recruitment Workshop I.

NEURO RECRUITMENT je soubor metod náboru podle nejmodernějších trendů a poznatků neurověd, zejména neuro-lingvistického programování (NLP), které posouvají nábor k ojedinělé kvalitě a profesionalitě. Neuro recruitment workshop vám poskytne nové moderní způsoby práce s kandidáty, klienty i s vámi samými, které můžete uplatnit na současném trhu. Díky použití Neuro Recruitmentu se odlišíte od své konkurence a získáte tím lepší výsledky v náboru. V tomto jednodenním workshopu se naučíte pokročilé techniky práce s podvědomím kandidáta a vyhnete se tak jeho stylizaci. Porozumíte skrytým významům a jazyku kandidáta, který vám prozradí mnoho o jeho osobnosti, hodnotách a motivaci. Zapojíte všechny smysly do vnímání osobnosti kandidáta a získáte tak důležité podprahové informace pro svá rozhodnutí. Všechny dovednosti budete umět využít i v práci s Vašimi interními i externími klienty.

Martina Mráčková

Founder & Senior Consultant at NEA Academy; Internationally Certified NLP Master by ITANLP & NLP Trainer; International Certification in Hypnosis by The Weiss Institute, USA.

Je autorkou unikátní metodiky NEURO RECRUITMENT, kde využívá poslední poznatky a metody neurověd v recruitmentu. Ve své praxi dále rozvíjí techniky pro transformaci myšlení a odstranění vnitřních bariér a limitů, otevírá klientům potenciál v podvědomí a vede je k dosažení úspěchu.

Má 13 let zkušeností v manažerském poradenství a interním HR Managementu v IT, prodeji a marketingu, nastavuje HR procesy a metodiky, vede lidi, trénuje neurovědy v praxi, v koučování používá rychlé a účinné transformační neuro techniky, pracuje s klienty v těžkých životních situacích a pomáhá jim najít lepší budoucnost.

Aktuální nabídka termínů

14. 09.

Praha

Recruitment Academy, Václavské náměstí 1, Praha 1
7 900Kč bez DPH
Sleva 50 % pro druhého účastníka ze stejné firmy. Kurz probíhá od 9:00 do 16:30 hodin.

Obsah kurzu

9.00 | Úvod, představení
9.10 | Úvod do neurověd, co je NLP, práce s podvědomím – vědomí/nevědomí, podvědomí, dovednosti HR profesionálů a stylizace kandidáta – jak na to; VAKOG – myšlenka má kód, test a stanovení typologie účastníků, využití typologie v rapportu a při VŘ, neverbální komunikace a VAKiD typologie
10.30 | Přestávka
10.45 | Rapport a já jsem značka – navazování důvěry skrze neverbální komunikaci, video, cvičení rapportu ve trojicích
11.45 | Motivace kandidáta I.; Co je motivace – odpovědi účastníků; Matice zralosti – zralost kandidátů z hlediska schopností a motivace, nástroj pro určení zralosti a benchmark kandidátů
12.00 | Pauza na oběd
13.00 | Motivace kandidáta II.; Motivační raketa – rozdělení motivačních faktorů do krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé motivace; Pracovní hodnoty – jsou součástí modelu světa / vnitřního kompasu; Moje pracovní hodnoty – cvičení účastníků - min. 5 hodnot, individuální aktivita se zapojením podvědomí, naplnění hodnot a akční plán; Hodnoty – kritéria / nálepky pro zkušenosti, abstrakce v komunikaci, Metamodel jazyka – otázkování dle NLP; Naslouchání kandidátovi, psaní poznámek při pohovoru; Metaprogramy motivace; Směrem k / Směrem od (Metaprogram SMĚRU MOTIVACE); Proaktivní / Reaktivní (Metaprogram AKCE); Interní / Externí (Metaprogram POSUZOVÁNÍ); Písemné cvičení
14.30 | Přestávka
14.45 | Otázkování na hodnoty kandidáta; Cvičení ve dvojicích – otázkování na hodnoty (hraní rolí), posouzení metaprogramů 1 – 3, rapport, VAKiD typologie; Využití hodnot v nabídce pro kandidáta - klíčové faktory pro rozhodování na emoční úrovni
15.45 | Můj komfort při pohovorech a dalších situacích; Zbourání stresu při pohovorech nebo komunikaci s klienty, v telefonování atd.
17.00 | Závěr

Cíle kurzu

  • Získáte řadu NLP technik, které rozšíří Vaše vnímání kandidátů a Vašich komunikačních partnerů. Získáte tak výhodu a vliv při jakékoliv situaci ve Vaší práci.
  • Budete vědět, jak funguje lidská mysl a proniknete do podvědomí kandidáta a do jeho mentálních strategií.
  • Budete umět určit typ osobnosti kandidáta dle NLP pracovní typologie a to pouze z jazyka, kterým kandidát hovoří a jeho řeči těla.
  • Naučíte se vidět za slova, číst mezi řádky, dekódovat neverbální signály a vnímat víceúrovňovou komunikaci.
  • Porozumíte skryté motivaci a hodnotám kandidáta a budete je umět rozkrýt. Odhalíte tak klíčové motivační faktory pro zajištění zájmu kandidáta o pozici a úspěchu pracovní nabídky.
  • Naučíte se vybudovat rapport – důvěru s kandidátem na nevědomé úrovni, rychle se na něho naladit a využívat tento nástroj pro vyšší pochopení jeho myšlení a efektivitu každého rozhovoru. Kandidát bude ochoten sdělovat více informací, i těch, které sdělit nechtěl.
  • Zbouráte své vnitřní bariéry a nastavíte svou mysl na úspěch. Naučíte se NLP techniku pro odbourání stresu a zajištění vašeho vysokého výkonu při pohovorech, telefonických rozhovorech nebo obtížných pracovních situacích.
  • V neposlední řadě poznáte sami sebe, odhalíte svou vlastní NLP typologii a objevíte své podvědomé pracovní hodnoty.

Chci se registrovat

Fakturační údaje

Všechna pole označená * jsou povinná.