Neuro Recruitment Workshop I.

Neuro Recruitment je soubor metod náboru podle nejmodernějších trendů a poznatků neurověd, zejména neuro-lingvistického programování (NLP), které posouvají nábor k ojedinělé kvalitě a profesionalitě. Neuro Recruitment workshop vám poskytne nové moderní způsoby práce s kandidáty, klienty i s vámi samými, které můžete uplatnit na současném trhu. Díky použití Neuro Recruitmentu se odlišíte od své konkurence a získáte tím lepší výsledky v náboru. V tomto jednodenním workshopu se naučíte pokročilé techniky práce s podvědomím kandidáta a vyhnete se tak jeho stylizaci. Porozumíte skrytým významům jazyku kandidáta, který vám prozradí mnoho o jeho osobnosti, hodnotách a motivaci. Zapojíte všechny smysly do vnímání osobnosti kandidáta a získáte tak důležité podprahové informace pro svá rozhodnutí. Všechny dovednosti budete umět využít i v práci s vašimi interními i externími klienty.

Martina Mráčková

Je autorkou unikátní metodiky Neuro Recruitment, která využívá poslední poznatky a metody neurověd v recruitmentu. Ve své praxi dále rozvíjí techniky pro transformaci myšlení a odstranění vnitřních bariér a limitů, otevírá klientům potenciál v podvědomí a vede je k dosažení úspěchu. Má 13 let zkušeností v manažerském poradenství a interním HR managementu v IT, prodeji a marketingu, nastavuje HR procesy a metodiky, vede lidi, trénuje neurovědy v praxi, v koučování používá rychlé a účinné transformační neuro techniky, pracuje s klienty v těžkých životních situacích a pomáhá jim najít lepší budoucnost.

Obsah kurzu

Úvod do neurověd, co je NLP

 • Práce s podvědomím – vědomí/nevědomí, podvědomí
 • Dovednosti HR profesionálů a stylizace kandidáta – jak na to
 • VAKOG – myšlenka má kód
 • Test a stanovení typologie účastníků, využití typologie v rapportu a při výběrovém řízení
 • Neverbální komunikace a VAKiD typologie

Rapport a já jsem značka – navazování důvěry skrze neverbální komunikaci

 • Video, cvičení rapportu ve trojicích.

Motivace kandidáta

 • Co je motivace – odpovědi účastníků matice zralosti – zralost kandidátů z hlediska schopností a motivace, nástroj pro určení zralosti a benchmark kandidátů
 • Motivační raketa – rozdělení motivačních faktorů do krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé motivace

Pracovní hodnoty – jsou souČástí modelu svĚta/vnitŘního kompasu

 • Moje pracovní hodnoty – cvičení účastníků - min. 5 hodnot, individuální aktivita se zapojením podvědomí

Naplnění hodnot a akční plán

 • Hodnoty – kritéria/nálepky pro zkušenosti, abstrakce v komunikaci
 • Metamodel jazyka – otázkování dle NLP naslouchání kandidátovi, psaní poznámek při pohovoru metaprogramy motivace: SMĚRU MOTIVACE; AKCE; POSUZOVÁNÍ
 • Otázkování na hodnoty kandidáta a posouzení metaprogramů
 • Rapport, VAKiD typologie
 • Využití hodnot v nabídce pro kandidáta - klíčové faktory pro rozhodování na emoční úrovni
 • Bourání stresu při pohovorech nebo komunikaci s klienty, v telefonování atd.

Cíle kurzu

 • Budete umět určit typ osobnosti kandidáta dle NLP pracovní typologie, a to pouze z jazyka, kterým kandidát hovoří a jeho řeči těla
 • Naučíte se vidět za slova, číst mezi řádky, dekódovat neverbální signály a vnímat víceúrovňovou komunikaci
 • Porozumíte skryté motivaci a hodnotám kandidáta a budete je umět rozkrýt. Odhalíte tak klíčové motivační faktory pro zajištění zájmu kandidáta o pozici a úspěchu pracovní nabídky
 • Naučíte se vybudovat rapport – důvěru s kandidátem na nevědomé úrovni, rychle se na něho naladit a využívat tento nástroj pro vyšší pochopení jeho myšlení a efektivitu každého rozhovoru. Kandidát bude ochoten sdělovat více informací, i těch, které sdělit nechtěl

Chci se registrovat

Vyplňte s diakritikou

Fakturační údaje

Všechna pole označená * jsou povinná.

Recruitment Academy s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, lČ: 06403701, bude zpracovávat osobní údaje (poskytnuté Vámi nebo veřejně dostupné) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 za účelem zasílání materiálů k dalším akcím pořádaným společností Recruitment Academy s.r.o. jako správce osobních údajů.