Výhodné balíčky

Využijte naší podzimní akce! Pouze do 31. prosince 2018 si můžete zakoupit dvojice našich kurzů za speciální ceny.
Více informací

Neuro Recruitment Workshop I.

NEURO RECRUITMENT je soubor metod náboru podle nejmodernějších trendů a poznatků neurověd, zejména neuro-lingvistického programování (NLP), které posouvají nábor k ojedinělé kvalitě a profesionalitě. Neuro recruitment workshop vám poskytne nové moderní způsoby práce s kandidáty, klienty i s vámi samými, které můžete uplatnit na současném trhu. Díky použití Neuro Recruitmentu se odlišíte od své konkurence a získáte tím lepší výsledky v náboru. V tomto jednodenním workshopu se naučíte pokročilé techniky práce s podvědomím kandidáta a vyhnete se tak jeho stylizaci. Porozumíte skrytým významům a jazyku kandidáta, který vám prozradí mnoho o jeho osobnosti, hodnotách a motivaci. Zapojíte všechny smysly do vnímání osobnosti kandidáta a získáte tak důležité podprahové informace pro svá rozhodnutí. Všechny dovednosti budete umět využít i v práci s Vašimi interními i externími klienty.

Martina Mráčková

Founder & Senior Consultant at NEA Academy; Internationally Certified NLP Master by ITANLP & NLP Trainer; International Certification in Hypnosis by The Weiss Institute, USA.

Je autorkou unikátní metodiky NEURO RECRUITMENT, kde využívá poslední poznatky a metody neurověd v recruitmentu. Ve své praxi dále rozvíjí techniky pro transformaci myšlení a odstranění vnitřních bariér a limitů, otevírá klientům potenciál v podvědomí a vede je k dosažení úspěchu.

Má 13 let zkušeností v manažerském poradenství a interním HR Managementu v IT, prodeji a marketingu, nastavuje HR procesy a metodiky, vede lidi, trénuje neurovědy v praxi, v koučování používá rychlé a účinné transformační neuro techniky, pracuje s klienty v těžkých životních situacích a pomáhá jim najít lepší budoucnost.

Aktuální nabídka termínů

02. 11.

Praha

Recruitment Academy, Václavské náměstí 1, Praha 1
7 900 Kč bez DPH

Balíček - sleva 25 %

Neuro Recruitment Workshop I. & II.
Původní cena: 15.800 Kč bez DPH
11 850 Kč bez DPH
Kurz probíhá od 9:00 do 16:30 hodin.

Obsah kurzu

9.00 | Úvod, představení
9.10 | Úvod do neurověd, co je NLP, práce s podvědomím – vědomí/nevědomí, podvědomí, dovednosti HR profesionálů a stylizace kandidáta – jak na to; VAKOG – myšlenka má kód, test a stanovení typologie účastníků, využití typologie v rapportu a při VŘ, neverbální komunikace a VAKiD typologie
10.30 | Přestávka
10.45 | Rapport a já jsem značka – navazování důvěry skrze neverbální komunikaci, video, cvičení rapportu ve trojicích
11.45 | Motivace kandidáta I.; Co je motivace – odpovědi účastníků; Matice zralosti – zralost kandidátů z hlediska schopností a motivace, nástroj pro určení zralosti a benchmark kandidátů
12.00 | Pauza na oběd
13.00 | Motivace kandidáta II.; Motivační raketa – rozdělení motivačních faktorů do krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé motivace; Pracovní hodnoty – jsou součástí modelu světa / vnitřního kompasu; Moje pracovní hodnoty – cvičení účastníků - min. 5 hodnot, individuální aktivita se zapojením podvědomí, naplnění hodnot a akční plán; Hodnoty – kritéria / nálepky pro zkušenosti, abstrakce v komunikaci, Metamodel jazyka – otázkování dle NLP; Naslouchání kandidátovi, psaní poznámek při pohovoru; Metaprogramy motivace; Směrem k / Směrem od (Metaprogram SMĚRU MOTIVACE); Proaktivní / Reaktivní (Metaprogram AKCE); Interní / Externí (Metaprogram POSUZOVÁNÍ); Písemné cvičení
14.30 | Přestávka
14.45 | Otázkování na hodnoty kandidáta; Cvičení ve dvojicích – otázkování na hodnoty (hraní rolí), posouzení metaprogramů 1 – 3, rapport, VAKiD typologie; Využití hodnot v nabídce pro kandidáta - klíčové faktory pro rozhodování na emoční úrovni
15.45 | Můj komfort při pohovorech a dalších situacích; Zbourání stresu při pohovorech nebo komunikaci s klienty, v telefonování atd.
17.00 | Závěr

Cíle kurzu

  • Získáte řadu NLP technik, které rozšíří Vaše vnímání kandidátů a Vašich komunikačních partnerů. Získáte tak výhodu a vliv při jakékoliv situaci ve Vaší práci.
  • Budete vědět, jak funguje lidská mysl a proniknete do podvědomí kandidáta a do jeho mentálních strategií.
  • Budete umět určit typ osobnosti kandidáta dle NLP pracovní typologie a to pouze z jazyka, kterým kandidát hovoří a jeho řeči těla.
  • Naučíte se vidět za slova, číst mezi řádky, dekódovat neverbální signály a vnímat víceúrovňovou komunikaci.
  • Porozumíte skryté motivaci a hodnotám kandidáta a budete je umět rozkrýt. Odhalíte tak klíčové motivační faktory pro zajištění zájmu kandidáta o pozici a úspěchu pracovní nabídky.
  • Naučíte se vybudovat rapport – důvěru s kandidátem na nevědomé úrovni, rychle se na něho naladit a využívat tento nástroj pro vyšší pochopení jeho myšlení a efektivitu každého rozhovoru. Kandidát bude ochoten sdělovat více informací, i těch, které sdělit nechtěl.
  • Zbouráte své vnitřní bariéry a nastavíte svou mysl na úspěch. Naučíte se NLP techniku pro odbourání stresu a zajištění vašeho vysokého výkonu při pohovorech, telefonických rozhovorech nebo obtížných pracovních situacích.
  • V neposlední řadě poznáte sami sebe, odhalíte svou vlastní NLP typologii a objevíte své podvědomé pracovní hodnoty.

Chci se registrovat

Vyberte termín

Fakturační údaje

Všechna pole označená * jsou povinná.

Recruitment Academy s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, lČ: 06403701, bude zpracovávat osobní údaje (poskytnuté Vámi nebo veřejně dostupné) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 za účelem zasílání materiálů k dalším akcím pořádaným společností Recruitment Academy s.r.o. jako správce osobních údajů.